2007-12-30 Kennemerduinen, 16 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-12-30 Kennemerduinen, 16 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-12-09 Lange Duinen, 25 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-12-09 Lange Duinen, 25 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-11-18 Zevenheuvelen Omloop, 25 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-11-18 Zevenheuvelen Omloop, 25 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-09-01 Airbornetocht, 42 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-09-01 Airbornetocht, 42 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-08-25 Vlieland, 27 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-08-25 Vlieland, 27 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-08-12 Amerongse Berg, 14 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-08-12 Amerongse Berg, 14 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-08-19 Leersumse Plassen, 26 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-08-19 Leersumse Plassen, 26 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-06-17 Elsterberg, 21 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-06-17 Elsterberg, 21 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-05-20 Hoge Veluwe, 27 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-05-20 Hoge Veluwe, 27 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-04-21 Rode Kruis Bloesemtocht, 40 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-04-21 Rode Kruis Bloesemtocht, 40 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-04-15 Hoge Veluwe, 33 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-04-15 Hoge Veluwe, 33 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-04-08 Oosterbeek - Veenendaal, 41 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-04-08 Oosterbeek - Veenendaal, 41 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-04-01 Utrechtse Heuvelrug, 36 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-04-01 Utrechtse Heuvelrug, 36 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-03-25 Amelisweert, 14 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-03-25 Amelisweert, 14 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-02-25 Utrechtse Heuvelrug, 25 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-02-25 Utrechtse Heuvelrug, 25 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-02-18 Veluwezoom, 19 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-02-18 Veluwezoom, 19 km
(click here to open in Garmin Connect)
Ethiopia, Simien Mountains Trek
Ethiopia, Simien Mountains Trek
2007-01-14 Simien Mountains Day 9, 7 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 9, 7 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 8, 13 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 8, 13 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 7, 10 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 7, 10 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 6, 22 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 6, 22 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 5, 20 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 5, 20 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 4, 16 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 4, 16 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 3, 16 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 3, 16 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 2, 13 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 2, 13 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 1, 6 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Simien Mountains Day 1, 6 km
(click here to open in Garmin Connect)
Ethiopia, Bale Mountains Trek
Ethiopia, Bale Mountains Trek
2007-01-14 Bale Mountains Day 3, 21 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Bale Mountains Day 3, 21 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Bale Mountains Day 2, 19 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Bale Mountains Day 2, 19 km
(click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Bale Mountains Day 1, 19 km (click here to open in Garmin Connect)
2007-01-14 Bale Mountains Day 1, 19 km
(click here to open in Garmin Connect)